Mans i peus


           MANS

  • Tractaments per a tots els problemes de mans i peusT

  • Manicura 
  • Manicura tradicional o amb bany de parafina
  • Esmaltat tradicional o si vols portar unes ungles perfectes durant 15 dies ,esmaltat semipermanent ,mante el color impecables i el  brillo com el primer dia
  • Ungles de gel

            PEDICURA

  • Pedicura comperta,ungles,talons,duricies ....